ห้องผ่าตัด / Operating Room

ห้องผ่าตัดที่สะอาด ปราศจากเชือ และมี Hepa Filtered System เครื่องมือทันสมัย สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย เครื่อง Autoclave และผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านต้อกระจก ต้อหิน เปลือกตา ท่อน้าตา และเบ้าตา 
  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
Visitors: 65,392