ภาวะอุบัติเหตุกับดวงตาและการแก้ไข

นพ. ณํฐวุฒิ วะน้ำค้าง บรรยายเรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกเบ้าตาแตก และการประเมินภาวะกระดูกเบ้าตาแตก ในการประชุมนานาชาติ OPAI 2019 (30th Annual Conference of Oculoplastics Association of India, 6th, 7th & 8th September 2019 Organised by Sri Sankaradeva Nethralaya, Guwahati, Assam) ที่เมือง Guwahait, India ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2562

 

Visitors: 53,609