ภาวะอุบัติเหตุกับดวงตาและการแก้ไข

เขี่ยเศษเหล็กที่กระจกตา สำคัญอย่างไร Remove Rust Ring by Dr Nattawut Wanumkarng 

Dr. Nattawut Wanumkarng presented his lecture in the topic of Tips & Tricks in Preventing and Managing Complications in Orbital Fracture Wall Repair in The Orbital Trauma Session, the 4th International Orbital Society Symposium, Conrad Seoul, Seoul, South Korea on November 2, 2022.
 
 

นพ. ณํฐวุฒิ วะน้ำค้าง บรรยายเรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกเบ้าตาแตก และการประเมินภาวะกระดูกเบ้าตาแตก ในการประชุมนานาชาติ OPAI 2019 (30th Annual Conference of Oculoplastics Association of India, 6th, 7th & 8th September 2019 Organised by Sri Sankaradeva Nethralaya, Guwahati, Assam) ที่เมือง Guwahait, India ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2562

 

Visitors: 65,387