โรคต้อกระจก และ ชนิดของเลนส์แก้วตาเทียม

ความรู้ทั่วไปเรื่องต้อกระจก โดย ทีมจักษุแพทย์ ณตาจักษุคลินิก

การผ่าตัดสลายต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม (Cataract Surgery or Phacoemulsification) แบบเข้าใจง่าย โดยทีมจักษุแพทย์ของณตาจักษุ

 

ภาวะตามัวอีกครั้งหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกจากถุงหุ้มเลนส์แก้วตาเทียมขุ่น

ภาวะตามัวอีกครั้งหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกจากถุงหุ้มเลนส์แก้วตาเทียมขุ่น แก้ปัญหาได้ง่ายมากโดยการยิงเลเซอร์ เพื่อเปิดถุงหุ้มเลนส์ โดยทีมจักษุแพทย์ของณตาจักษุคลินิก
 

Visitors: 65,390