เครื่องมือตรวจสแกนจอตาและขั้วประสาทตา / OCT

Optical Coherence Tomography

 

3D OCT-1 MAESTRO

เครื่องมือตรวจสแกนจอตาและขั้วประสาทตา / OCT

 

 

 

Visitors: 65,390