เลนส์แก้วตาเทียมชนิดต่างๆ / Intraocular Lens

รหัส : กรอกรหัสสินค้า

ยี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้า

รุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้า

แนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่น

  • คุณสมบัติ
  • เรื่องราว
  • ประวัติความเป็นมา
  • ประโยชน์ใช้สอย
  • วิธีการเก็บดูแลรักษา

  • IMG_7862.jpg
    ห้องผ่าตัดที่สะอาด ปราศจากเชือ และมี Hepa Filtered System เครื่องมือทันสมัย สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย เครื่อง Autoclave และผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านต้อกระจก ต้...
Visitors: 87,036