แนะนำเครื่องมือตรวจตา / Ophthalmic Investigations

ณตาจักษุคลินิก มีเครื่องมือสามารถให้บริการ สามารถเข้ารับการตรวจด้วยเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องรอนานและราคาไม่แพง

- เครื่องมือตรวจจอตาและเส้นประสาทตาด้วยเครื่อง OCT Optic Nerve Analysis และ Fundus Analysis ที่ทันสมัย 
- เครื่องมือตรวจสแกนความโค้งของกระจกตา Corneal Topography
- เครื่องมือตรวจวัดคำนวนเลนส์ตาก่อนผ่าตัดต้อกระจก Intraocular Lens Calculator
- เครื่องมือตรวจลานสายตา Visual Field Analysis
Visitors: 83,826