โรคตาแห้งเรื้อรังเชิงลึก / Advanced Dry Eye Treatment

 
 ตำนานและต้นกำเนิดของการรักษาโรคตาแห้งเรื้อรังด้วย IPLในโลกนี้ และ จุดเริ่มต้นของการรักษาโรคตาแห้งเรื้อรังครั้งแรก ในประเทศไทย โดย นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง และ พญ. ศศิ ใหญ่สว่าง

 

 

Visitors: 87,037