การวินิจฉัยโรคท่อน้ำตาอุดตัน

การตรวจวินิจฉัยโรคท่อน้ำตาอุดตัน

 
 สามารถตรวจวินิจฉัยโดยวิธีล้างท่อน้ำตา (Lacrimal Irrigation) จักษุแพทย์จะทำการหยอดยาชาก่อน หลังจากนั้น จะทำการฉีดผ่านน้ำปลอดเชื้อ (Normal Saline Solution) โดยวิธีใช้เข็มทู่ๆสำหรับใช้ ล้างท่อน้ำตาโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษระปลายทู่ไม่เเหลมฉีดผ่านน้ำจาก บริเวณ รูท่อระบายน้ำตาส่วนบน (Punctum and Canaliculi) ที่อยู่บริเวณบริเวณเปลือกตาบนและล่างทางด้านใน ผ่านน้ำลงมาจากตาลงไปจมูก
 
 คนที่มีระบบระบายท่อน้ำตาเป็นปกตินั้นระบบ  น้ำที่ถูกฉีดล้างจะสามารถผ่านจากตาลงมายังจมูกได้ ทั้งหมด 100% และผู้ป่วยจะรับรู้ได้ว่ามีน้ำผ่านลงคอในทันที 
 
ในกรณีที่ท่อน้ำตาตันนั้น น้ำที่ผ่านลงมาจากจะไม่สามารถลงมายังจมูกและคอได้เลยจะมีลักษณะไหลลงมาช้ากว่าปกติและมีน้ำไหลย้อนหลับออกมาในทิศทางตรงกันข้าม (ย้อนมาที่ตา) บางครั้งอาจพบมีเมือกหนองอักเสบที่อยู่ภายในถุงท่อน้ำตา (Lacrimal sac) ขณะที่ล้างก็อาจจะเห็นเมือกหนองสีเหลืองหรือขาวไหลย้อนกลับ ในทิศทางตรงกันข้ามได้
 
ส่วนในกรณีที่ระบบท่อน้ำตาตีบนั้น แต่ไม่ถึงขนาดตัน 100% ขณะที่ทำการตรวจล้างระบบท่อน้ำตานั้น ผู้ป่วยที่ถูกตรวจ จะรับดูว่ามีน้ำ ผ่านจากตาลงไปจมก ได้เป็นบางส่วน ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับปริมาณของ ความตีบของระบบท่อน้ำตา ส่วนผู้ล้างนั้น ก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำไหลย้อนกลับมาฝั่งตรงข้ามบ้างและลงคอบ้าง
 
 
 
 
Visitors: 67,573