การรักษาโรคท่อน้ำตาอุดตัน

การแก้ไขภาวะท่อน้ำตาอุดตันนั้นเปรียบเสมือน. การเรียกให้ช่างประปามาทำการแก้ไขห้องน้ำที่บ้านที่มีระบบระบายน้ำเสียหรือบกพร่องให้กลับมาทำงานเป็นปกติ ภาวะโรคท่อน้ำตาอุดตันนั้นในอดีตอาจเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่รีบด่วนไม่ฉุกเฉินที่ต้องรีบทำการแก้ไขแต่ในปัจจุบันเราพบว่าการที่มีภาวะโรคท่อน้ำตาอุดตันอยู่เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดโรคของการอักเสบและติดเชื้อตามมาได้

การผ่าตัดแก้ไขภาวะโรคท่อน้ำตาอุดตันในปัจจุบันนั้นมี 2 วิธี

วิธีที่ 1. External Dacryocystorhinostomy (External DCR) เป็นวิธีดั้งเดิมเป็นที่ยอมรับกันในวงการจักษุแพทย์มานานมากกว่า 100 ปีเราเรียกว่าการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันโดยมีแผลผ่าตัดจากทางด้านนอกวิธีนี้ให้โอกาสสำเร็จจากการผ่าตัดค่อนข้างสูงถึงมากกว่าหรือเท่ากับ 95% ข้อเสียคือ จะต้องมีแผล ผ่าตัดจากทางด้านหน้าบริเวณระหว่างเปลือกตาและจมูกมีการรบกวนเนื้อเยื่อของเปลือกตามากกว่าวิธีที่ 2 

 

วิธีที่ 2 Endoscopic Dacrycystorhinostomy (Endoscopic DCR) คือการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตา อุดตันด้วยวิธีส่องกล้องโดยใช้เอ็นโดสโคปรับการผ่าตัดโดยวิธีนี้นั้นศัลยแพทย์จะใช้กล้องผ่าตัดเอ็นโดสโคปอ่ะซึ่งมีขนาดเล็กเพียง  4 มิลลิเมตรเข้าไปผ่าตัดทำทางบายพลาส ให้เกิดการระบายของเสียจากตาลงไปจมูกเหมือนข้าวปกติได้การผ่าตัดวิธีนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันโอกาสสำเร็จจากการผ่าตัดในสไลด์แพทย์ที่มีประสบการณ์ นั้นมีโอกาสหายขาดสูงมากถึง 98 ถึง 99% ข้อดีของการผ่าตัดคือไม่มีแผลเป็นอยู่บริเวณใบหน้าการพักฟื้นตัวของแผลเร็วกว่าบวมน้อยกว่า วิธีดั้งเดิมแต่การผ่าตัดนั้นศัลยแพทย์ หรือจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านท่อน้ำตาจะต้องฝึกฝนและมีประสบการณ์มากพอสมควรในการผ่าตัดชนิดนี้

 

 

 

 

 

Visitors: 83,817