การผ่าตัดแก้ไขกรณีผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันไม่สำเร็จ (Revision for Failed Endoscopic DCR)


Dr. Nattawut Wanumkarng 's Presentation: Optimizing The Success for Revision Endoscopic Dacryocystorhinostomy (DCR)

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง บรรยายวิชาการเรื่องการผ่าตัดแก้ไขภาวะโรคท่อน้ำตาอุดตันในกรณีที่เคยผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันมาแล้วแต่ยังล้มเหลว  บรรยายเมื่อ  31 สิงหาคม 2012 ณ ประเทศ สิงค์โปร์ ในการประชุม Oculoplastic Congress , Asia-Pacific Ophthalmic Plastic ad Reconstructive Surgery Meeting 2012


Visitors: 74,000