การปฎิบัติตัวหลังผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฎิบัติตัวหลังการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา, ท่อน้ำตา หรือการผ่าตัด รอบดวงตา

คำแนะนำสำหรับคนไข้

คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับท่านผู้เพิ่งได้รับการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา, ท่อน้ำตา

หรือการผ่าตัด รอบดวงตา การปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะทำให้แผลของท่านหายเร็วและ

ปลอดภัย

ก่อนกลับบ้านท่านจะได้รับบัตรนัดสำหรับการมารับการตรวจครั้งต่อไป

การรับประทานอาหาร ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

เมื่อใดท่านควรปรึกษาแพทย์

- มีอาการปวดบริเวณแผลอย่างมาก โดยไม่บรรเทาหลังจากรับประทานยา

พาราเซตตามอล

- บริเวณแผลมีอาการบวมแดงอย่างมาก และ/ หรือ มีหนองบริเวณแผล

- มีอาการตามัวลงอย่างชัดเจน

- มีเลือดออกมากผิดปกติจากบริเวณแผล หรือไม่หยุดหลังจากประคบด้วย

ความเย็นแล้ว

- มีอาการปวดตาร่วมกับอาการคลื่นไส้

- มีอาการมองเห็นไฟแล็บ หรือมองเห็นเงาดำเป็นลักษณะฉากมืดบังการมองเห็น

 

ยาป้ายตาที่ได้รับ

ถ้าท่านไม่ไดัรับการปิดผ้าก๊อซที่ตาของท่าน ท่านสามารถใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตา

ที่ได้รับได้เลย ตามคำแนะนำ ในเอกสารกำกับยา

การประคบน้ำเย็น

- ท่านควรได้รับการประคบด้วยความเย็น (Ice Pack) ซึ่งควรเริ่มทำการประคบทันที

หลังผ่าตัด, ระหว่างทางกลับบ้าน และรวมถึง ๗๒ ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด ท่านควรเริ่ม

ประคบนาน ๒๐ นาที และพัก ๒๐ นาที และประคบต่ออีก ๒๐ นาทีไปเรื่อย ๆ การ

ประคบน้ำแข็งจะช่วยให้แผลยุบบวมและหายเร็วยิ่งขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องประคบน้ำแข็ง

ในขณะที่ท่านนอนหลับ

- การทำที่ประคบเย็นด้วยตัวเองท่านอาจใช้น้ำแข็งบดก้อนเล็ก ๆ หรือใช้น้ำแข็ง

ก้อนที่เล็กมากๆ ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาด ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้น้ำแข็งสามารถให้

ความเย็นได้ทุกส่วนรอบ ๆตา แล้วใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดห่อรอบถุงพลาสติกหรือใช้ผ้า

ก๊อซชุบน้ำหมาด ๆ วางก่อนที่จะประคบน้ำแข็ง

หลังประคบด้วยความเย็น ๗๒ ชั่วโมงแล้ว ท่านควรดูแลแผลต่อด้วยการประคบ

อุ่น ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมและฟกช้ำได้เป็นอย่างดี

    อาการบวม

ตามปกติของการผ่าตัดรอบ ๆตาจะมีอาการบวมและฟกช้ำเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาการ

บวมและฟกช้ำอาจจะถูกสังเกตว่าเกิดมากขึ้นได้ในวันที่ ๒ หรือ ๓ หลังผ่าตัด ในบางราย

อาจเห็นบริเวณรอบเปลือกตาล่างหรือแก้มมีลักษณะมีสีคล้ำขึ้นได้ซึ่งเกิดขึ้นได้ตามแรง

โน้มถ่วง

    การใช้น้ำแข็งประคบจะทำให้อาการเหล่านี้เกิดน้อยลงและหายเร็วขึ้นมาก

ท่านอาจจะมีอาการน้ำตาไหลมากขึ้น, อาการแพ้แสงสว่าง, อาการคัน, น้ำตามีสี

แดงปนเลือด และอาการตึงที่เปลือกตาได้ อาการเหล่านี้ควรจะดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันๆ ถ้า

ท่านมีอาการบวมอย่างรุนแรง หรือมีอาการดังกล่าวคงอยู่ หรือแย่ลงไม่ทุเลาขึ้นเลย

แนะนำให้ปรึกษาจักษุแพทย์ของท่านทันที

  กิจกรรม

- อย่าถูหรือขยี้ตาของท่าน

- หลีกเลี่ยงการออกแรงมากๆ, การก้ม และการเบ่ง ในช่วงหลังผ่าตัดสัปดาห์

แรกหลังผ่าตัด

- หลีกเลี่ยงการไอ หรือ จามอย่างรุนแรง ถ้าท่านมีอาการไอมาก ท่านควรรับ

ประทานยาแก้ไอ

- ถ้าท่านมีอาการท้องผูก ควรใช้ยาระบาย

- ท่านสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้อง

เคลื่อนไหวหรือขยับศรีษะมากเกินไป

- ควรงดกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวมากหรือการออกกำลังกายอย่างน้อย ๒

สัปดาห์หลังการผ่าตัด

- ท่านสามารถอาบน้ำได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงน้ำ, สบู่ หรือ แชมพู เข้า

บริเวณตาและรอบๆแผล

- ท่านสามารถสระผมได้ โดยเป็นลักษณะนอนและให้ผู้อื่นสระให้ พยายาม

อย่าให้น้ำสกปรกเข้าบริเวณตาหรือแผล

- ในช่วงสัปดาห์แรก ให้นอนศีรษะสูงโดยนอนหนุนหมอนสองใบ และห้ามนอน

คว่ำหน้า

- กรุณาหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าประมาณ ๒ สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหรือจนกว่า

แผลจะหาย

 

โปรดนำยาที่ท่านได้รับ และใช้ในช่วงหลังผ่าตัด ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่มาพบแพทย์ เพื่อ

ให้แพทย์พิจารณาปรับขนาดของยาให้ท่าน

อาการเลือดออก

บางครั้งหลังผ่าตัดอาจมีเลือดไหลซึมเป็นจุดเล็ก บริเวณแผลที่เย็บได้ ท่านอาจใช้

ผ้าก๊อซบางๆ ประคบหรือกดเบาๆที่แผลให้เลือดหยุดไหลได้

- กรณีที่ท่านได้รับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาตัน บางครั้งอาจพบว่ามีเลือด

ไหลซึมๆจากแผลมาที่จมูก หรือกลืนลงคอได้ ท่านอาจได้รับการติดผ้าก๊อซที่

จมูกเพื่อช่วยซับเลือดได้

- ห้ามจามหรือสั่งน้ำมูกอย่างรุนแรง

กรณีที่มีเลือดไหลอย่างมากและไม่หยุด กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านทันที

ไหมที่เย็บแผล

ท่านควรดูแลแผลของท่านให้แห้งและสะอาด ท่านอาจทำความสะอาดแผลโดย

ใช้ สำลีพันปลายไม้ที่สะอาด เช็ดทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง

- ไหมที่เย็บบริเวณใกล้รูจมูก จะถูกตัดออกโดยแพทย์ของท่าน เมื่อท่านมาพบแพทย์ในครั้ง

ต่อไป

- ไหมที่เย็บภายในรูจมูกที่ลึกบริเวณใกล้ถุงท่อน้ำตาจะละลายไปเอง

 

นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง

Ophthalmologist

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgeon

(Clinical fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstructive

Surgery, University of California, San Diego, USA.)

 

9/99 ซอยรัชดาภิเษก 33 ถนน รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร  Tel: 02-911-0838   Mobile: 081-819-9967  Fax: 02-911-0838

 

 

Visitors: 87,042