บรรยายเรื่องการรักษาโรคก้อนที่เปลือกตาเรื้อรัง ที่ประเทศได้หวัน 24 มีนาคา 2559

Dr. Nattawut Wanumkanrg had a lecture in the topic of Eyelid Bump and Lump at the 31st Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress, Oculoplastic Symposium on March 24, 2018, Taipei, Taiwan

บรรยายเรื่องการรักษาโรคก้อนที่เปลือกตาและโรคตาแห้งเรื้อรัง ที่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อ 24 มีนาคา 2558 

Visitors: 63,102