บรรยายการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตันที่ประเทศ ญี่ปุ่น 3 มิย 2017

นพ ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการเรื่องการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันด้วยวิธีส่องกล้อง ในหัวข้อ “My Technical Points in Flap Suturing for Endoscopic DCR” ในการประชุมวิชาการประจำปี Japanese Society of Ophthalmic Plastic and Reconstuctive Surgery Kitakyushu International Conference Center Kokura Japan on 3 June 2017

 

 

Visitors: 83,826