เครื่องมือตราจลานสายตา Automated Visual Field Analysis

 

 

 

เครื่องมือตราจลานสายตา / Automated Visual Field Analysisค

- เครื่องมือช่วยตรวจวินิฉัยต้อหินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้ตรวจและติดตามภาวะลานสายตาเสื่อมและแคบลงจากภาวะต้อหิน

- เครื่องมือช่วยตรวจวินิจฉัยภาวะลานสายตาผิดปกติ ในระยะเริ่มต้นในรายที่มีปํญหาลานสายตาเสียจากโรคทางเส้นประสาทตา

- เครื่องมือช่วยตรวจประเมินภาวะลานสายตาถูกบังที่มีสาเหตจากเปลือกตาตกหรือเปลือกตาหย่อนตกจนบังการมองเห็นและบังลานสายตา

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 87,038