การอุดท่อน้ำตาเพื่อรักษาอาการตาแห้ง/Punctal plug insertion for Chronic Dry Eye Disease

 
การอุดท่อน้ำตาเพื่อรักษาอาการตาแห้งเรื้อรัง

ชนิดของตัวอุดท่อน้ำตาเพื่อชลอการไหลออกของน้ำตาเพื่อรักษาอาการตาแห้งเรื้อรังมี 3 ชนิด

1) 2 weeks- Temporary Punctal plug ชนิดอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์

2) 3 months-  Temporary Punctal plug ชนิดอยู่ได้นาน 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Permanent Punctal plug  ชนิดอยู่ได้ถาวร

 

 

Visitors: 83,821