พญ. อภิฤดี ชูปรีชา / Dr. Apiruedee Shuprisha


อาจารย์แพทย์หญิง อภิฤดี ชูปรีชา จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และต้อกระจก หนึ่งในสมาชิกของ ณตาจักษุ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ และ วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์ จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านจอตาจาก ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

Dr. Apiruedee Shuprisha is our retinal specialist and cataract specialist. She graduated from   She graduated Doctor of Medicine (1st Class Honors) Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand in 2011. Her Vitreoretinal Fellowship Training from Mettapracharak Hospital, Sampran, Nakorn Prathom, Thailand in 2018. She is the first ophthalmologist who performs Vitreolysis with Ellex Yag Laser in Thailand. 

ออกตรวจทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9.00- 16.00 น.
นัดปรึกษาได้ที่ 082-2964696, 02-5855357
Line ID: ateyeclinic

Office hour: Sunday by appointment 

Time: 9-16 

082-2964696, 02-5855357

Line ID: ateyeclinic
ประวัติการศึกษา (Dr. Apiruedee Shuprisha's Curriculum Vitae)

- 2005-2011 Doctor of Medicine (1st Class Honors) Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
- 2011-2014 Higher Graduate Diploma of Clinical Science Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand
- 2012-2016 Ophthalmology residency
Songklanagarind Hospital, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand
- 2016-2018 Vitreoretinal Fellowship,
Mettapracharak Hospital, Sampran, Nakorn Prathom, Thailand
- 2018 Observership Program in Vitreo-retinal Surgery and Medical Retina, Moorfields Eye Hospital, London, England, UK

Honor and awards
- 2015 - Best resident in the Ophthalmology Department

Research Interest
- OCT-angiography
- Pathologic myopia
- Polypoidal choroidal vasculopathy
- Uveitis

Visitors: 87,037